Etiket: Bilişsel Gerileme

  • Yaşlılarda Bilişsel Gerilemeyi Yavaşlatmak Tam Tahıllar ile Mümkün

    Yaşlılarda Bilişsel Gerilemeyi Yavaşlatmak Tam Tahıllar ile Mümkün

    Alzheimer Derneği ve Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından finanse edilen bir çalışmada Chicago Sağlık ve Yaşlanma Projesi kapsamında 3.300’den fazla yaşlı bireyin incelenmiştir. Çalışma kapsamında ise özellikle demansa daha yatkın olan Siyah nüfus arasında bilişsel gerilemenin azaltılmasında tam tahılların önemini ortaya çıkmıştır. RUSH Üniversitesi Tıp Merkezi’nde gerçekleştirilen ve Amerikan Nöroloji Akademisi’nin dergisinde yayınlanan son çalışma,…