Etiket: Tıpta Uzmanlık Sınavı

  • Tıpta Uzmanlık Sınavında “Hayati” Bölümler Alarm Veriyor

    Tıpta Uzmanlık Sınavında “Hayati” Bölümler Alarm Veriyor

    Pediatri kadrolarının yüzde 60’ı, acil tıp kadrolarının yüzde 34’ü, cerrahi kadrolarının yüzde 33’ü tercih edilmediği için boş kaldı. Tabip odaları ve hekimler, bu bölümlerin tercih edilmeme nedenini “İş yükü, nöbet fazlalığı, ekonomik ve özlük haklarının yetersizliği, şiddet, malpraktis (hatalı tıbbi uygulama) dava gibi durumların sıklığı” olarak sıraladı. Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş,…