Liseler’de Tıp Bilimine Giriş Dersi Müfredata Ekleniyor

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Tıp Bilimine Giriş dersinin müfredatı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın onayından geçti.

Lise 11 ve 12. sınıflarda yer alacak olan bu ders, haftada 2 saat olmak üzere toplamda 72 saatlik bir öğretim programını içeriyor. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı itibarıyla, bu ders seçmeli dersler arasında yer alıyor.

Tıp Bilimine Giriş dersinin öğretim programı; öğrencilere tıp bilimlerinin geniş kapsamını araştırmalarını, tıp eğitimi programları arasında bağlantılar kurmalarını ve tıbbi uzmanlık alanlarının kapsamını ve uygulamalarını tanımalarını hedefliyor.

Seçmeli dersi alan öğrencilerin, tıp doktorlarının bilimsel araştırmalarda aktif rol almasının önemini kavramalarını ve çoklu lisans derecesine sahip hekimlerin farklı alanlarda gerçekleştirdiği çığır açıcı çalışmaları araştırmaları hedefleniyor. Aynı zamanda, öğrencilerin tıbbi literatüre erişebilme yöntemlerini anlamaları amaçlanıyor.

Beş Üniteden Oluşuyor

Tıp Bilimine Giriş seçmeli dersinin müfredatı, disiplinler arası ve disiplinler üstü bir bakış açısıyla, gerçek yaşam durumlarına odaklanarak araştırma-sorgulamaya dayalı bir öğrenme yaklaşımını temel alıyor.

Dersin öğretim programı, öğrencilere geniş bir perspektif sunabilmek amacıyla “Tıp ve Temel Tıp Bilimleri”, “İnsan Fizyolojisinin Temel Kavramları”, “Tıbbi Ölçme ve Görüntüleme Yöntemleri”, “Tıpta Mühendislik Uygulamaları” ve “Tıbbi Bilimlerde Güncel Araştırma Alanları” olmak üzere toplamda beş üniteden oluşuyor.

Temel Tıp Bilimlerinin Kapsamı Açıklanacak

Öğrenciler, “Tıp ve Temel Tıp Bilimleri” ünitesinde, tıbbın ve temel tıp bilimlerinin işlevlerini detaylı bir şekilde öğrenecekler.

Bu dersler kapsamında, temel tıp bilimlerinin geniş kapsamı ve tıp eğitimindeki rolü ele alınarak anatomi, histoloji, fizyoloji, mikrobiyoloji, immünoloji, farmakoloji, genetik, biyokimya ve nöroloji gibi disiplinlere odaklanılacak.

Tıp Bilimine Giriş derslerinde öğrencilere; dijital insan bedeni uygulamaları, mikroskop uygulamaları, hasta başı dersler ve simülasyon eğitimleri gibi çeşitli eğitim metotlarının farklı disiplinlerdeki kullanımı açıklanacak.

Ayrıca öğrenciler, derslerde palyatif tıp uygulamaları ile birlikte geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını araştıracaklar.

Sağlık Çalışanlarının Hak ve Sorumlulukları Müfredatta

Tıp tarihindeki önemli dönemlere odaklanacak olan derslerde, antibiyotiklerin keşfi, tıbbi görüntüleme teknolojileri, doku kültürü, anestezi kullanımının evrimi, aşılama çalışmaları ve DNA yapısının keşfi gibi önemli gelişmelerin tıp dünyasındaki etkileri detaylı bir şekilde ele alınacak.

Alana özgü terimlerin oluşturulmasında kullanılan dillerle tıptaki gelişmeler arasındaki ilişkiyi inceleyecek derslerde, Latince ve Antik Yunanca’nın tıp terminolojisinin oluşturulmasındaki önemi ve bu terminolojinin tıbbi bilimlerde ortak bir dil olarak kullanılması gibi konular ele alınacak.

Tıbbi deontolojinin önemine vurgu yapacak derslerde, tıp doktorlarının mesleki etkinlikleri sırasında hastalarına, hasta yakınlarına, meslektaşlarına ve topluma karşı uymaları gereken etik kurallar detaylı bir şekilde anlatılacak. Bu derslerde, sağlık çalışanlarının sahip olduğu hak ve sorumluluklara da odaklanılacak.

Tıp Bilimine Katkı Sağlayan İsimler Programda

Tıp Bilimine Giriş dersinin “İnsan Fizyolojisinin Temel Kavramları” ünitesinde, canlılık kavramı detaylı bir şekilde açıklanacak ve insan vücudunu oluşturan sistemler ile bu sistemler arasındaki etkileşimler incelenecek.

 

“Tıbbi Ölçme ve Görüntüleme Yöntemleri” ünitesinde ise insan vücudundaki sistemlerin işleyişi hakkında bilgi sağlayan ölçme yöntemlerinin ve görüntüleme tekniklerinin tıpta ne kadar önemli olduğu açıklanacak.

Biyofiziksel ölçme yöntemlerine odaklanacak derslerde, tıbbi görüntüleme yöntemlerinin seçiminde önemli olan faktörlere değinilecek.

Dersin “Tıpta Mühendislik Uygulamaları” ünitesinde ise insan vücudu, makine ve bilgisayar sistemleri arasında bir karşılaştırma yapılacak.

Temel tıp bilimlerindeki güncel mühendislik uygulamalarının inceleneceği derslerde, beyin-bilgisayar arayüzü araştırmalarına odaklanılacak ve bu alandaki örnek çalışmalar paylaşılacak.

Robotik cerrahi, görüntüleme teknolojileri, nanoteknolojiler, biyomateryaller ve yapay zekâ uygulamalarını kapsayan derslerde öğrencilere bu teknolojilerin tıp alanındaki güncel kullanım alanları hakkında bilgi verilecek. Ayrıca cerrahi alanında öncü çalışmalara imza atmış olan Gazi Yaşargil’in katkıları ve liderliğinde gerçekleşen cerrahi uygulamalar üzerinde de detaylı bir şekilde durulacak.

Tıp doktorlarının mezuniyet sonrasında temel bilim veya tıbbi mühendislik alanlarında uzmanlık yapmalarının önemine vurgu yapacak derslerde, tıp lisansının yanı sıra farklı lisans ve lisansüstü dereceye sahip hekimlerin başarı öykülerinden örnekler paylaşılacak.

Aziz Sancar’ın farklı disiplinler üzerinden tıp bilimine katkıları, Tıp Bilimine Giriş derslerinde özel bir vurguyla ele alınacak.

Güncel Araştırma Konuları İncelenecek

“Tıbbi Bilimlerde Güncel Araştırma Alanları” ünitesinde, tıp alanındaki son gelişmeler ve güncel araştırma konuları detaylı bir şekilde ele alınacak.

Derslerde gelecekteki tıbbi araştırma konularına dair öngörülerde bulunulacak ve bu konularda yapılan araştırmaların sonuçları değerlendirilerek, gelecek araştırmalar üzerindeki potansiyel etkileri tartışılacak.


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir