Tau Proteininin Beyindeki Rolü Keşfedildi

Dr. Martínez-Mármol, ekibin bulgularının, Alzheimer gibi hastalık durumlarında tau birikimini tetikleyen faktörleri anlamak adına önemli bir adım olduğunu belirtti. “Sağlıklı bir beyinde, tau’nun sinir hücrelerinin iletişimi için kritik olan presinaptik keseciklerin önemli bir popülasyonunu kontrol ettiğini keşfettik. Bu kesecikler, nöronların bilgiyi diğer nöronlara iletmek için kullandıkları kelimelere benzer. İlk defa olarak, tau’nun sinir hücrelerimizdeki hareket mekanizmasına ışık tuttuk. Tau’nun sağlıklı bir bağlamdaki rolünü anlayarak, hastalıklarda tau’nun anormal birikimine neden olan faktörleri tam olarak kavramaya başlıyoruz.”

Bayan Longfield, sağlıklı durumlarda tau proteininin davranışını gözlemlemenin, toksik kümelerin nasıl oluştuğuna dair ipuçları sağladığını belirtti: “Sağlıklı bir beyinde tau ile çalışmak, moleküler davranışındaki değişiklikleri tespit etmenin hastalıklı bir beyinde çalışmaktan daha zor olduğu bir süreci içerir. Ancak tau’yu nano ölçekte görselleştirerek ve bu bağlamda, hastalıkta toksik protein kümelerinin oluşumundan önce gelen moleküler davranışları tanımlayabiliriz.”

Araştırma ekibi ayrıca tau moleküllerinin beyin hücreleri içinde, suda asılı duran yağ damlacıklarına benzeyen küçük yoğunlaşmalar ve yoğun jel benzeri yapılar oluşturduğunu keşfetti. Bayan Longfield, “Fark ettiğimiz önemli bir nokta, bu tau yoğunlaşmalarının son derece akışkan ve dinamik olduğu, aynı zamanda sinaptik aktivite tarafından sıkı bir şekilde düzenlendiğidir. Nörodejeneratif bozukluklarda, bu yoğunlaşmaların büyüdüğü ve yoğunlaştığı, nihayetinde beyin fonksiyonuna zarar verebilen agregatlar oluşturduğu gözlemlenmiştir. Bir sonraki adımımız, beyin hücrelerindeki hastalıklı tau’yu izleyerek bu yeni fonksiyonun nasıl değiştiğini ve tau toplanmasının nasıl gerçekleştiğini görmektir.” şeklinde ekledi.


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir